Asbest & veiligheid

Novaflow doceert, adviseert en begeleidt juridische vraagstukken op het gebied van asbest, veiligheid en ARBO. Het specialisme ligt bij asbest, bodemverontreinigingen en arbeidsmiddelen. Dit maakt Novaflow ondermeer inzetbaar voor het beoordelen van V&G-plannen bij bodemsanering, het opstellen en/of toetsen van Risico Inventarisaties en Evaluaties (RI&E), het geven van startwerk-overleg, trainingen en instructies, het houden van toolboxen, het uitvoeren van interne audits en het houden van toezicht.

Daarnaast beschikt Novaflow over een schudzeef die wordt ingezet bij bodemonderzoek.

Bodem

‘Novaflow is een zeer ervaren partner voor de uitvoering van partijkeuringen grond. De betrouwbaarheid gaat samen met het vooronderzoek, een passende onderzoeksstrategie, de correcte uitvoering van het veldwerk en de betrouwbaarheid van het laboratorium dat de analyses verzorgd.
Novaflow beschikt zelf beschikt over zeer ervaren erkende medewerkers met samen meer dan 45 jaar ervaring in het veld en meer dan 25 jaar ervaring als projectleiding. De projectleiders zijn zelf tevens actief in het veld en beheersen kennis van het gehele grondketen; zowel het voor- als natraject. Hierdoor zijn degenen in het veld, de specialisten, een juiste basis voor het kiezen van een onderzoeksstrategie, het uitvoeren van veldwerk en het geven van correcte en waardevolle adviezen.’

Partijkeuringen grond
Een partijkeuring grond (wel bekend als het zgn. AP04-onderzoek) dient doorgaans te worden uitgevoerd bij afvoer en hergebruik van een partij grond elders.
Door de uitvoering van een partijkeuring grond worden de kwaliteit en hergebruiksmogelijkheden van een partij grond vastgesteld.

Managementsystemen

Novaflow kan u ondersteunen bij proces- en productcertificatie. Zowel het proces van het opstellen van het kwaliteitshandboek, de implementatie daarvan en de begeleiding tot certificering maar ook het verzorgen van interne audits behoort tot onze werkzaamheden.

Wij kunnen u begeleiden bij volgende certificeringen:

 • ISO 9001 (2015 versie)
 • ISO 14001
 • VCA*/**/P
 • CO2-prestatieladder
 • VKL
 • BRL 1000 partijkeuringen
 • BRL 2000 bodem- en waterbodemonderzoek
 • BRL 6000 milieukundige begeleiding van (water-)bodemsaneringen
 • BRL 7000 Uitvoering van (water-)bodemsanering
 • BRL 7500 Bewerken van verontreinigde grond
 • BRL 9335 Grondbank
 • BRL Keurcompost
 • Vlaco

Opleidingen

Novaflow verzorgt diverse cursussen en opleidingen op het gebied van bodem, asbest, en veiligheid. Met deze cursussen kunnen we uw werknemers een correct en veilige werkwijze leren.
Onze cursussen kunnen zowel op locatie (Hapert) als incompany worden verzorgd.

U kunt bij ons ondermeer de volgende cursussen volgen:

 • Cursus kwaliteitsverantwoordelijke persoon (KVP)
 • Cursus operationeel medewerker conform CROW 400 (OPM)
 • Cursus asbestherkenning conform BRL Protocol 2018
 • Cursus keuren elektrische arbeidsmiddelen – NEN3140
 • Cursus ladders, trappen en rolsteigers
 • Cursus keuren valbeveiligingen
 • Cursus keuren hijs- en hefmiddelen
 • Cursus keuren tuin- en parkmachines
 • Cursus keuren magazijnstellingen